2018.12.11. kedd, Árpád, Árpádina

ADATVÉDELEM

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, olyan technikai feltételek alkalmazásával, hogy személyes adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Az érintett felhasználó a Weboldal által kezelt adatait a Profilom/Beállítások menüpontban bármikor megtekintheti, módosíthatja, kérésre az üzemeltető az adatokat törli.

Üzemeltető, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a regisztráció során tudomására hozott adatokat, melyeket semmilyen körülmények között nem tesz – a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

A portálon elérhető felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használhatóak mások által kereskedelmi tevékenység, direkt marketing, elektronikus levélben vagy privát üzenetben történő marketing tevékenység céljára.

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A Weboldal tartalma – összes szöveges tartalom, összes médiatartalom (képek, hang és videó file-ok), beleértve grafikai megjelenését és szerkezeti felépítését – szerzői jogvédelem alá esik,  mely üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel, azonban az oldal részletei letölthetőek, illetve kinyomtathatóak otthoni, nem kereskedelmi célú felhasználásra. A fentiektől eltérni csak az üzemeltetővel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag az üzemeltetővel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén üzemeltető a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti. Minden jogot fenntartunk.

Záró rendelkezések

Ezen feltételek a Weboldal használatának feltételei, melyeket minden felhasználó a portál használatbavételével tudomásul vesz. A portál üzemeltetőjének joga van jelen felhasználási feltételek módosítására, melyre köteles felhívni a felhasználók figyelmét, ezt követően a portál használata a szabályzat módosításának elfogadását jelenti. Amennyiben jelen dokumentumot üzemeltető a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra a Weboldal látogatóinak figyelmét – elsősorban Hírlevélben nyújtott tájékoztatással – felhívja.

Az üzemeltető és a felhasználó között a jelen szabályzat alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben: ha a felhasználó kéri regisztrációjának törlését; ha a felhasználót véglegesen kitiltják a szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik; a szolgáltatás megszűnésével; és új szabályzat érvénybe lépésével.

A jelen Szerződésre  Magyarország joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és Az Üzemeltető alávetik magukat az Üzemeltető székhelye szerinti Járásbíróság/Kerületi bíróság kizárólagos illetékességének.